HYPP eli Impressive syndrome

HYPP (Hyperkalemic periodic paralysis) eli Impressive syndrome

 

HYPP eli hyperkaleeminen kohtauksellinen halvaus tai Impressive-oireyhtymä on quartereilla, painteilla ja appaloosilla esiintyvä perinnöllinen lihassairaus.

Impressive #0767246 (i. Lucky Bar ei. Lightning Bar) oli vuonna 1969 syntynyt quarterori, josta tuli vuonna 1974 maailman voittaja halterissa. Lihaksistonsa ja rakenteensa ansiosta Impressive keräsi lukuisia voittoja ja kärkisijoituksia, ja sitä käytettiin laajalti siitokseen. Impressivellä on 2250 jälkeläistä, joista lähes 30stä tuli myöhemmin niin ikään maailman voittajia. Vuonna 1993 Impressivestä arvioitiin polveutuvan n. 55 000 hevosta. Vaikka Impressive ei sairaudesta oireillut on kaikki HYPPiin sairastuneet hevoset pystytty jäljittämään polveutuvaksi siitä, eikä sairautta esiinny muista linjoista olevilla hevosilla. Quartereista jopa 4% on arveltu sairastavan tautia. Geenivirhe on muodostunut spontaanin mutaation seurauksena, eikä siis johdu sisäsiittoisuudesta.

Sairauden aiheuttaa pistemutaatio natriumkanavan geenissä. Na-kanava säätelee mm. lihaksen kaliumpitoisuutta, ja sitä kautta lihaksen supistumista. Vialliset Na-kanavat aiheuttavat kaliumpitoisuuden vaihtelua, jolloin hyperkalemia, eli veren korkea kaliumpitoisuus, voi aiheuttaa lihasnykäyksiä tai jopa halvauskohtauksen (hyperkaleeminen paralyyttinen kohtaus). Sairaus on vallitsevasti periytyvä, joten geenin omaava hevonen on aina sairas, ja periyttää sairauden vähintään 50% mahdollisuudella. Oireiden vakavuus toki vaihtelee tahattomista lihasnykäyksistä pahimmillaan kuolemaan johtaviin halvauskohtauksiin.

Sairaus voi aiheuttaa tahatonta lihasvapinaa, -nykäyksiä, -heikkoutta ja halvauskohtauksia. Kohtauksien vaikeusaste voi vaihdella lähes oireettomasta aina äkkikuolemaan, luultavasti sydämen tai hengityselimistön pettämisen seurauksena. Geenin suhteen homozygootit (molemmat geenit viallisia, H/H) oireilevat tyypillisesti vakavammin kuin heterozygootit (vain toinen geeni viallinen, H/N).

Kohtaukset saatetaan helposti sekoittaa muihin sairauksiin. Oireet ilmaantuvat usein hevosen levätessä, eivätkä yleensä liity fyysiseen rasitukseen. Ruuan korkea kaliumpitoisuus lisää kohtausten vaaraa. Hyperkalemiselle paralyyttiselle kohtaukselle on tyypillistä, että hevonen vaikuttaa kohtauksen jälkeen täysin normaalilta. Kohtauksen kesto vaihtelee muutamista minuuteista tuntiin, minä aikana hevonen pysyy tajuissaan ja tietoisena ympäristöstään, eikä vaikuta kivuliaalta. Joskus kohtauksiin liittyy voimakkaat hengitysäänet, jonka vuoksi kohtaukset saatetaan sekoittaa hengitystieoireisiin/-sairauksiin.

©Kenneth Puskala

©Kenneth Puskala

Sairaan hevosen kohdalla tulisi välttää stressiä aiheuttavia asioita, kuten nopeita muutoksia ruokavaliossa sekä liikunnan rajoittamista, koska lisääntynyt stressi voi provosoida kohtauksia.

Geenivirheen omaavan hevosten hoidossa ja oireiden ennaltaehkäisyssa tärkeintä on ruokavalio sekä säännöllinen liikunta, ja mielellään mahdollisuus laiduntamiseen tai pihattoasumiseen.  Mm. alfalfaa, soijaa, melassia ym.  runsaasti kaliumia sisältäviä rehuja on syytä välttää korvaten ne esim. maissilla, vehnällä, timoteillä. Ruokinta olisi syytä toteuttaa säännöllisin väliajoin useita kertoja päivässä.

 

Vuodesta 1998 lähtien AQHA (American Quarter Horse Association) on edellyttänyt rekisteritodistukseen merkittävän tiedon hevosen suvussa esiintyvästä HYPPstä ja suosittavansa hevosen testaamista. Vuonna 2007 AQHA päätti edellyttää kaikilta Impressivestä polveutuvilta rekisteröitäviltä hevosilta HYPPn suhteen geenitestin ja kielsi geenin suhteen homozygoottien (H/H) hevosten rekisteröimisen. Appaloosa Association kielsi vastaavasti homozygoottien rekisteröimisen vuoden 2008 alusta, ja American Palomino rekisteri on kieltänyt myös heterozygoottien rekisteröimisen.

 

Lähteet:

http://www.vgl.ucdavis.edu/services/hypp.php

www.aqha.com

www.horse-genetics.com

Wikipedia