Lännenratsastuksen I- ja II-tason valmentajien lisenssikoulutukseen uusia mahdollisuuksia

Lännenratsastusvalmentajien lisenssikoulutukset ovat osoittautuneet ongelmallisiksi johtuen sekä valmentajien että lajikohtaisten lisenssikoulutusten vähyydestä. Lajiseminaarissa marraskuussa 2015 keskusteltiin mahdollisuuksista suorittaa lisenssikoulutus oman lajin parissa. Lännenratsastuskomitea on selvittänyt asiaa SRL:n kassa ja sopinut, että I- ja II-tason valmentajan lisenssikoulutuksena voidaan jatkossa hyväksyä reiningin maajoukkuevalmennuksien seuraaminen.

Reiningin maajoukkueen johtajan Seppo Perkiön kanssa on sovittu, että lisenssiään uusivilla valmentajilla on pääsy seuraamaan maajoukkuevalmennuksia. Muuten valmennukset ovat suljettuja tilaisuuksia.

Lisenssiään uusivan valmentajan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä sekä Aki Ylänteeseen/SRL (aki.ylanne@ratsastus.fi) että Seppo Perkiöön (perkio.seppo@gmail.com).

Läsnäolo valmennuksessa vahvistetaan joko osallistujalistauksella tai komitean työstämällä todistuksella, jonka allekirjoittaa joko Seppo Perkiö tai kyseistä maajoukkuevalmennusta pitävä valmentaja. Kopio allekirjoitetusta todistuksesta toimitetaan sekä Aki Ylänteelle että komitean koulutus- ja valmennusjaostoon Mataleena Parikalle (mataleena.parikka@gmail.com) tai Sanni Vuoriselle (sanni.a.vuorinen@gmail.com).

Maajoukkueen (tiedossa olevat) valmennukset järjestetään seuraavasti :

2. – 3.4.16 valmentajana Grischa Ludwig
29. – 30.4.16 valmentajana Ann Fonck
10. – 11.6.16 valmentajana Bernard Fonck

Tarkempaa tietoa valmennuksien aikataulusta sekä pitopaikasta (valmennukset pidetään joko Kytäjällä tai Ypäjällä, paikkaa ei ole vielä vahvistettu) saa Seppo Perkiöltä.

Jenni Oinonen
Lännenratsastuskomitean puolesta