Lajit


Reining

Rebecca Ylitalo & Brown Sugar Precense, Kuva: Sonja Holma

Rebecca Ylitalo & Brown Sugar Precense, Kuva: Sonja Holma

Reiningiä pidetään lännenratsastuksen kuninkuuslajina. Näyttävässä luokassa ratsastetaan yksilösuorituksena laukassa ennalta määrätty ohjelma, joka sisältää hitaita ja nopeita laukkaympyröitä, laukanvaihtoja, nopeita käännöksiä (rollback, spin), liukupysähdyksiä (sliding stop) ja peruutuksia.

Ratsukon tulee suorittaa rata esittäen saumatonta yhteistyötä. Ratsastajan tehtävänä on ohjata tehtävät auliisti suorittava hevonen radan läpi kontrolloidusti, täsmällisesti ja virheettömästi mahdollisimman huomaamattomin avuin. Jokainen pienikin poikkeama määritellystä radasta tai hevosen haluttomuus suorittaa tehtävää tulkitaan kontrollin puutteeksi, mistä vähennetään pisteitä. Lisäpisteitä jaetaan mm. erityisen sujuvasta etenemisestä, pitkistä liukupysähdyksistä ja nopeista spineistä. Tässä lajissa yleisö saa kannustaa! Reining on ainoa Fédération Equestre Internationale:n hyväksymä lännenratsastuksen laji. Reiningin kattojärjestö on NRHA ja sen kotimainen paikallinen jäsenyhdistys NRHA Finland.

 


Trail

Maria "Wilma" Mustonen & Ikaros Fancy Remedy, Kuva: My Sjöholm

Maria “Wilma” Mustonen & Ikaros Fancy Remedy, Kuva: My Sjöholm

Trailia kutsutaan lännenratsastuksen esteratsastukseksi. Lajissa ei kuitenkaan hypätä, vaan selvitetään muulla tavoin tuomarin määrittelemälle radalle rakennetut esteet ja tehtävät. Pakollisia tehtäviä ovat läpi ratsastettava portti (joka on avattava ja suljettava irrottamatta otetta portista), puomien ylitys sekä peruutustehtävä. Näiden lisäksi radalla voi olla esimerkiksi yli ratsastettava silta, paikasta toiseen kuljetettava esine, avattava ja suljettava sateenvarjo, pujoteltavia kartioita tai pressun yli kävely.Kiellettyjä tehtäviä ovat hypättävät esteet tai esteet, jotka sisältävät renkaita, eläimiä, palavia osia, kieriviä puomeja tai muuta ratsukolle vaarallista.

Luokassa arvostellaan ratsukon kykyä suoriutua tehtävistä sujuvasti ja virheettömästi sekä hevosen kuuliaisuutta ratsastajan avuille ja sen liikkeiden laatua. Mikäli hevonen osoittaa oma-aloitteisuutta tehtävien suorittamisessa, tästä palkitaan lisäpistein. Virhepisteitä jaetaan mm. hevosen haluttomuudesta suorittaa annettu tehtävä sekä pienestäkin puomin hipaisusta.

 


Western pleasure

Western Pleasure

Mark Shaffer & Radical Stuf

Kaikki luokkaan osallistuvat ratsukot esittävät yhtä aikaa areenaa kiertäen käyntiä, ravia ja laukkaa molempiin suuntiin tuomarin käskyjen mukaisesti. Arvostelun kohteena ovat pääasiassa hevosen liikkeet, askellus ja yleisilme. Parhaiten lajissa menestyy hevonen, jonka eteneminen on tahdiltaan tasaista, miellyttävän näköistä ja joka kantaa itseään luonnollisella tavalla. Ratsastajan apujen on oltava huomaamattomia, eivätkä ne saa näkyä ulospäin. Tästä johtuen luokassa ratsastetaan aivan löysin ohjin. Pleasuren luonteeseen kuuluu myös prameat kisavarusteet ja hevosen huoliteltu ulkomuoto. Western Pleasuren kattojärjestö on National Snaffle Bit Association.

 


Western horsemanship
Luokka ratsastetaan kahdessa osassa: ensin ratsukko kerrallaan esittää tuomarin ennalta määrittelemän lyhyen yksilöohjelman, jonka jälkeen kaikki esittävät yhtäaikaisesti areenaa kiertäen käyntiä, ravia ja laukkaa molempiin suuntiin western pleasuren tapaan. Luokassa arvostelun kohteena ovat ratsastajan tyyli, istunta ja kyky kontrolloida ja esittää hevonen huomaamattomin avuin, sekä yksilöohjelman täsmällinen suorittaminen. Hevosen askelten laatuun ei kiinnitetä huomiota samaan tapaan kuin western pleasuressa, vaan arvostelu kohdistuu ensisijaisesti ratsastajaan.

 


Western riding
Luokassa ratsastetaan yksilösuorituksena ennalta määrätty ohjelma, jossa on useita laukanvaihtoja suoralla ja/tai serpentiiniuralla sekä puomin ylitys ja peruutus. Arvostelun kohteena ovat hevosen askellajien ja laukanvaihtojen laatu, radan osien suorittaminen täsmällisesti, hevosen tapa reagoida ratsastajan apuihin ja kyky kantaa itseään luonnollisessa, tasaisessa muodossa. Hevosen tulisi suorittaa rata herkästi ja hyvätapaisesti, rennosti ja tasapainoisesti liikkuen.

 


Versatile horse = Super horse
Lajissa on yhdistetty tehtäviä ja liikkeitä trailistä, western ridingista ja reiningistä. Siinä korostuu ensisijaisesti hevosen monipuolisuus. Laji on varsin vaikea ja siksi siinä voi kilpailla vain ns senior-hevosella (6 v. tai vanhempi) ja kankisuitsituksella.

 


Ranch trail
Trailia monipuolisempi laji, jossa tehtävissä korostetaan karjatilalla tehtävien päivittäisten töiden vaatimuksia hevosen toimivuudelle. Pakollisia tehtäviä ovat portin aukaisu hevosen selästä käsin, hevosen jättäminen yksin paikalleen seisomaan kun ratsastaja laskeutuu selästä ja esimerkiksi siirtää heinäpaalia sekä esineen perässä vetäminen. Lisäksi kolme muuta estettä, jotka voivat olla esim. vesieste tai lasson heitto hevosen selästä. Lajin arvosteluperusteet ovat samat kuin trailissa.

 


Showmanship at halter

Showmanship at Halter

Eveliina Välikoski & Checkmateyoumagic

Luokassa ei ratsasteta, vaan hevonen esitetään käynnissä ja ravissa maasta käsin riimussa tuomarin laatiman radan mukaisesti. Rataan kuuluu myös hevosen asettaminen seisomaan tuomarin suorittamaan tarkistukseen. Lajissa arvostellaan ensisijaisesti esittäjän kykyä esittää hevosensa maasta käsin kiinnittäen huomiota myös esittäjän ja hevosen huoliteltuun ulkoasuun sekä esittäjän olemukseen ja käytökseen. Rataa suorittaessaan esittäjä ei saa koskea hevoseen missään vaiheessa. Hevosta tai sen rakennetta ei arvostella.

 


Barrel racing
Vauhdikas aikaratsastuslaji, jossa kolme tynnyriä kierretään määrätyssä järjestyksessä mahdollisimman nopeasti. Tynnyrien kaatamisesta sakotetaan aikarangaistuksella.

 


Hunter Under Saddle

Anna Long & Slow Movin Zipper

Hunter under saddle on muun muassa rotujärjestöjen (quarter ja paint) tarjoama luokka, jossa hevoset esitetään uralla yhtäaikaa käynnissä, ravissa ja laukassa molempiin suuntiin tuomarin ohjeiden mukaan. Hevosella ja ratsastajalla on ns. englantilaiset varusteet. Luokassa arvostellaan hevosen käyttäytymistä (manners) ja tapaa liikkua. Hevosella on oltava pehmeä ja lentävä liike ilman suurta polven liikettä. Hevosen tulee kantaa itseään rennosti. Kevyt kontakti suuhun sallitaan. Luokka on rinnastettavissa lännenvarustein ratsastettavaan western pleasure -luokkaan.

 

 

Lähde: SRL Lännenkomitea